Kiwaco – Công ty TNHH MTV Cấp Thoát Nước Kiên Giang

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

Trong phần này bạn sẽ tìm thấy các thông tin liên quan đến hợp đồng cung cấp và tiêu thụ nước của bạn.

ĐƯỜNG DÂY NÓNG : 077.3 86 21 31

Nước là nguồn tài nguyên quý giá cần được bảo vệ. Hãy gọi cho chúng tôi khi phát hiện rò rỉ đường ống nước

TRA CỨU TIỀN NƯỚC

Tra cứu tiêu thụ và số tiền hàng tháng bằng số danh bộ được ghi trên hóa đơn.