• Cách kiểm tra hệ thống nước khi khối lượng nước sử dụng trong tháng bất thường

    05/07/2014@05:14

    Cách kiểm tra hệ thống nước khi khối lượng nước sử dụng trong tháng bất thường Trường hợp phát hiện khối lượng nước sử dụng trong tháng tăng đột biến, khách hàng có thể tự kiểm tra hệ thống nước theo trình tự sau. Trường hợp phát hiện khối lượng nước sử dụng trong tháng […]

  • Thủ tục sửa chữa đường ống, nâng dời đồng hồ nước

    04/07/2014@21:49

    Thủ tục sửa chữa đường ống, nâng dời đồng hồ nước 1. Quý khách hàng đến liên hệ trực tiếp bộ phận giao dịch khách hàng của đơn vị cấp nước hoặc gọi điện về các số điện thoại sau để thông báo và cung cấp thông tin: – An Biên 0773616063 Khu vực III, […]