• Giá nước

  05/07/2014@06:01

  UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG ­­­­­­­­­_______ Số : 2299/QĐ-UBND CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ______________                                               Kiên Giang, ngày 25 tháng 9 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH V/v quy định giá tiêu thụ nước sạch khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh […]

 • Thay đổi thông tin trong hóa đơn tiền nước

  Thay đổi thông tin trong hóa đơn tiền nước Khách hàng có nhu cầu thay đổi mục đích sử dụng nước, đổi tên doanh nghiệp, đổi mã số thuế : có thể gửi 1 bản photocopy giấy đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp và bản photocopy hóa đơn nước kỳ gần nhất qua đường […]

 • Phí nước thải

  Phí nước thải Theo Quyết định số 34/2012/QĐ-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2012 của UBND tỉnh Kiên Giang v/v Ban hành chế độ thu nộp quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bản tỉnh Kiên Giang. 1. Đối tượng chịu phí và nộp […]

 • Chuyển khoản

  Chuyển khoản Quý khách thanh toán bằng chuyển khoản vào tài khoản số 102010000326346, tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Kiên Giang. – Quá thời hạn thanh toán Bên A sẽ thực hiện ngừng dịch vụ cấp nước theo khoản 02 điều 45 của Nghị định 117/2007/NĐ-CP. – Nếu trả […]

 • Trách nhiệm của người thanh toán tiền nước

  Trách nhiệm của người thanh toán tiền nước Trách nhiệm của người thanh toán tiền nước được quy định tại điều 7 Hợp đồng dịch vụ cấp nước giữa Công ty và Khách hàng như sau: 1. Tạo điều kiện thuận lợi cho bên A ghi chỉ số đồng hồ nước, kiểm tra hệ thống […]

 • Thanh toán tại nhà

  Thanh toán tại nhà Hàng tháng, theo định kỳ nhân viên của Bên A sẽ đến ghi chỉ số đồng hồ nước tại địa chỉ đăng ký lắp đặt đồng hồ nước của Bên B để xác định lượng nước tiêu thụ hàng tháng. Trường hợp khách hàng đi vắng hoặc đồng hồ nước không […]

 • Thanh toán tại công ty

  Thanh toán tại công ty Hàng tháng, theo định kỳ nhân viên của Bên A sẽ đến ghi chỉ số đồng hồ nước tại địa chỉ đăng ký lắp đặt đồng hồ nước của Bên B để xác định lượng nước tiêu thụ hàng tháng. Trường hợp khách hàng đi vắng hoặc đồng hồ nước […]