• Chuyển khoản

    05/07/2014@05:23

    Chuyển khoản Quý khách thanh toán bằng chuyển khoản vào tài khoản số 102010000326346, tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Kiên Giang. – Quá thời hạn thanh toán Bên A sẽ thực hiện ngừng dịch vụ cấp nước theo khoản 02 điều 45 của Nghị định 117/2007/NĐ-CP. – Nếu trả […]

  • Thanh toán tại nhà

    Thanh toán tại nhà Hàng tháng, theo định kỳ nhân viên của Bên A sẽ đến ghi chỉ số đồng hồ nước tại địa chỉ đăng ký lắp đặt đồng hồ nước của Bên B để xác định lượng nước tiêu thụ hàng tháng. Trường hợp khách hàng đi vắng hoặc đồng hồ nước không […]

  • Thanh toán tại công ty

    Thanh toán tại công ty Hàng tháng, theo định kỳ nhân viên của Bên A sẽ đến ghi chỉ số đồng hồ nước tại địa chỉ đăng ký lắp đặt đồng hồ nước của Bên B để xác định lượng nước tiêu thụ hàng tháng. Trường hợp khách hàng đi vắng hoặc đồng hồ nước […]