• Thay đổi thông tin trong hóa đơn tiền nước

    05/07/2014@05:57

    Thay đổi thông tin trong hóa đơn tiền nước Khách hàng có nhu cầu thay đổi mục đích sử dụng nước, đổi tên doanh nghiệp, đổi mã số thuế : có thể gửi 1 bản photocopy giấy đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp và bản photocopy hóa đơn nước kỳ gần nhất qua đường […]