• Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán từ 01/01/2016 đến 30/06/2016

  07/11/2016@08:13

  Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán từ 01/01/2016 đến 30/06/2016 Tải về: BaoCaoTaiChinh(Tu 01012016 Den 30062016)

 • Báo cáo tài chính 2015

  31/10/2016@15:46

  Báo cáo tài chính 2015 Tải về: BaoCaoTaiChinh2015

 • Kế hoạch cấp nước an toàn

  10/08/2014@06:40

  Nước là tài nguyên đặc biệt quan trọng, là thành phần thiết yếu của sự sống và môi trường, quyết định sự tồn tại, phát triển bền vững của một đất nước; mặt khác nước cũng có thể gây ra tai họa cho con người và môi trường. Tài nguyên nước là thành phần chủ […]

 • Thay đổi thông tin trong hóa đơn tiền nước

  05/07/2014@05:57

  Thay đổi thông tin trong hóa đơn tiền nước Khách hàng có nhu cầu thay đổi mục đích sử dụng nước, đổi tên doanh nghiệp, đổi mã số thuế : có thể gửi 1 bản photocopy giấy đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp và bản photocopy hóa đơn nước kỳ gần nhất qua đường […]

 • Thủ tục lắp mới đồng hồ nước cho hộ gia đình

  04/07/2014@22:17

  Thủ tục lắp mới đồng hồ nước cho hộ gia đình Hộ gia đình có nhà ở hợp pháp nhưng chưa lắp đặt đồng hồ nước. Địa điểm đăng ký lắp đặt nằm trong vùng cấp nước của Công ty TNHH MTV Cấp Thoát Nước Kiên Giang. 1. Điều kiện lắp đặt: – Hộ gia […]