• Thông báo mời thầu

    04/07/2014@17:32

    Kiên Giang, ngày    tháng 08 năm 2013  THÔNG BÁO MỜI THẦU Công ty TNHH một thành viên Cấp thoát nước Kiên Giang (Bên mời thầu) có kế hoạch tổ chức đấu thầu theo Luật Đấu thầu. Gói thầu số 1: Xây dựng tuyến ống truyền tải chính khu vực thị trấn Kiên Lương thuộc Dự […]