Cho tôi hỏi khi chuyển nhà đi, khoá cửa không sử dụng nước thì có phải đóng tiền hàng tháng không. Vì tôi thấy nhiều hộ gia đình không ở mà hàng tháng vẫn có hoá đơn. Trường hợp tôi báo trước có phải đóng nữa không ?

Hỏi:

Cho tôi hỏi khi chuyển nhà đi, khoá cửa không sử dụng nước thì có phải đóng tiền hàng tháng không. Vì tôi thấy nhiều hộ gia đình không ở mà hàng tháng vẫn có hoá đơn. Trường hợp tôi báo trước có phải đóng nữa không ?

Trả lời:

Nếu gia đình anh không sử dụng nước và chỉ số đồng hồ vẫn bằng tháng trước thì có hóa đơn tiền nước chỉ có tiền thuê bao đồng hồ. Tuy nhiên, tốt nhất khi không sử dụng nước trong một thời gian nhất định anh nên thông báo để công ty tạm ngưng cấp nước, tránh trường hợp khách hàng đóng cửa đi vắng nhưng các thiết bị nước bị rò rỉ và vẫn phải trả tiền nước.