Kế hoạch cấp nước an toàn

safewatrsmallNước là tài nguyên đặc biệt quan trọng, là thành phần thiết yếu của sự sống và môi trường, quyết định sự tồn tại, phát triển bền vững của một đất nước; mặt khác nước cũng có thể gây ra tai họa cho con người và môi trường. Tài nguyên nước là thành phần chủ yếu của môi trường sống, quyết định sự thành công trong các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia. Hiện nay, nguồn tài nguyên thiên nhiên quý hiếm và quan trọng này đang phải đối mặt với nguy cơ ô nhiễm và cạn kiệt dưới tác động của con người gây nên.

Quy hoạch tài nguyên nước  là những việc làm cấp bách và cần thiết hiện nay, nhằm đánh giá tổng hợp nguồn tài nguyên nước, định hướng các phương án phát triển kinh tế, có kế hoạch phân bổ tài nguyên nước một cách hợp lý.

Sử dụng và khai thác nguồn tài nguyên nước một cách khoa học, có kế hoạch và theo quy hoạch bền vững là việc làm hết sức quan trọng và cấp thiết, là cơ sở cho việc quản lý, sử dụng hợp lý, có hiệu quả nguồn tài nguyên nước, bảo vệ cảnh quan và môi trường, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá, bảo đảm cân bằng hệ sinh thái, ổn định xã hội dài lâu.

Trước tình hình trên, ngày 11/7/2007 Chính phủ ban hành Nghị định số 117/2007/NĐ-CP về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch; Đến năm 2008, Bộ trưởng Bộ Xây Dựng ban hành Quyết định số 16/2008/QĐ-BXD về việc ban hành quy chế bảo đảm an toàn cấp nước. Quy chế đảm bảo an toàn cấp nước là khung pháp lý trong việc lập, phê duyệt và tổ chức thực hiện, kiểm tra và giám sát kế hoạch sản xuất và cung cấp nước sạch đến người tiêu dùng một cách an toàn, liên tục, duy trì áp lực cấp nước, đảm bảo cung cấp đủ lượng nước theo yêu cầu, đảm bảo chất lượng nước đạt tiêu chuẩn theo quy định, làm giảm các bệnh tật qua đường nước, giảm các nguy cơ và quản lý rủi ro toàn diện từ nguồn nước qua các công đoạn thu nước, xử lý, dự trữ, phân phối đến khách hàng sử dụng nước, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo vệ tốt hơn sức khỏe cộng đồng, phòng ngừa dịch bệnh và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội.

Công ty TNHH MTV cấp thoát nước Kiên Giang là doanh nghiệp nhà nước trực thuộc UBND tỉnh Kiên Giang, là đơn vị đã và đang xây dựng và thực hiện quy chế đảm bảo cấp nước an toàn. Với việc nghiên cứu và triển khai kế hoạch cấp nước an toàn trên quy mô toàn Công ty, từng bước giúp cho các đơn vị cấp nước trực thuộc chủ động kiểm soát từ khâu sản xuất đến khâu tiêu thụ, nước sạch được cung cấp cho người sử dụng đạt tiêu chuẩn an toàn, vệ sinh, làm sao cho việc sử dụng và khai thác nguồn tài nguyên nước được thực hiện một cách thiết thực, an toàn, hiệu quả và bền vững.

Tải về: Ke Hoach Cap Nuoc An Toan