Nhà máy và hệ thống cấp nước

CAM01444

–        An Biên           0773616063               Khu vực III, thị trấn thứ 3, huyện An Biên, Kiên Giang

–        An Minh          0773884398               Ấp Thanh An, Xã Đông Thành, H. An Minh

–        Giồng Riềng    0773822085               Khu vực 5-6, Thị trấn Giồng Riềng, Giồng Riềng, Kiên Giang

–        Hòn Chông     0773854309               Ấp Bãi Giếng, Bình An, Kiên Lương, Kiên Giang

–        Hòn Đất          0773779456               Lô 1-2, đường số 1, trung tâm thương mại thị trấn Hòn Đất, Hòn Đất, Kiên Giang

–        Hà Tiên           0773851620               Quốc lộ N1, ấp Ngã Tư, xã Thuận Yên, Hà Tiên, Kiên Giang

–        Kiên Lương    0773765999               Khu phố Lò Bom, TT. Kiên Lương, Kiên Lương, Kiên Giang

–        Minh Lương    0773836077               777 Minh An, Minh Lương, Châu Thành, Kiên Giang

–        Phú Quốc        0773981616               Ấp Cây Thông Ngoài, xã Cửa Dương, huyện Phú Quốc, Kiên Giang

–        Tắc Cậu           0773616063               Khu Cảng Cá, Tắc Cậu, Châu Thành, Kiên Giang

–        Tân Hiệp         0773710400               Ấp Đông An, thị trấn Tân Hiệp, Tân Hiệp, Kiên Giang