Tại sao ký hợp đồng phải là người đứng tên trong đơn mới được ký, còn tôi là vợ hoặc chồng không được ký thay (do chồng hoặc vợ đi làm xa vài tháng mới về)?

Trả lời:

Về nguyên tắc, hợp đồng chỉ có hiệu lực khi người đứng tên hợp đồng ( đối với hợp đồng dân sự) trực tiếp ký. Mặt khác hiện nay việc lắp đặt đồng hồ nước đang thực hiện miễn phí khách hàng không phải lên đóng tiền khi lắp đặt đồng hồ nên nhiều trường hợp khách hàng nhờ người lên ký hợp đồng thay. Trong khi đó trong hợp đồng dịch vụ cấp nước có các điều khoản ràng buộc cần người đứng tên hiểu để chịu trách nhiệm. Vì vậy, Công ty yêu cầu người đứng tên hợp đồng phải trực tiếp ký. Nếu vợ chồng đi làm xa, lâu mới về thì nên ủy quyền cho người đứng tên hợp đồng dịch vụ cấp nước cho thuận tiện.