Tại sao tôi nộp tiền sử dụng nước sạch cũng phải đóng thuế trong hóa đơn nước

Trả lời:

Thuế, ở đây nói rõ hơn là nộp thuế giá trị gia tăng. Điều 2 Luật thuế giá trị gia tăng đã được Quốc hội thông qua ngày 10.05.1997 quy định: “Hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam là đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng”. Nước và dịch vụ cung cấp nước cũng là lọai hàng hóa và dịch vụ dùng cho tiêu dùng phải chịu thuế giá trị gia tăng. Hiện nay trong xã hội chúng ta, sử dụng bất cứ lọai hàng hóa nào đều phải chịu thuế GTGT.  Tiền thuế này được Công ty nộp vào ngân sách nhà nước. Nộp thuế cho nhà nước là nghĩa vụ của mọi công dân.