Thanh toán tại công ty

Thanh toán tại công ty

Hàng tháng, theo định kỳ nhân viên của Bên A sẽ đến ghi chỉ số đồng hồ nước tại địa chỉ đăng ký lắp đặt đồng hồ nước của Bên B để xác định lượng nước tiêu thụ hàng tháng. Trường hợp khách hàng đi vắng hoặc đồng hồ nước không hoạt động do hư hỏng không phải do cố ý mà Bên B vẫn sử dụng thì Bên A sẽ tính lượng nước tiêu thụ theo mức trung bình của 03 tháng liền kề trước trước đó, nếu hệ thống ống nhánh mới lắp đặt sẽ được tính 4m3/tháng cho 01 người sử dụng.

Thời gian và địa điểm thanh toán : hàng tháng Bên A sẽ cử nhân viên đến thu tiền nước tại địa chỉ của Bên B. Trường hợp Bên B không thanh toán trực tiếp cho nhân viên của Bên A thì trong thời gian 07 ngày kể từ ngày Bên B nhận được giấy báo thu tiền nước, Bên B có trách nhiệm thanh toán tiền mặt cho Bên A theo địa chỉ :

– Đối với khách hàng tại địa bàn TP.Rạch Giá thanh toán tiền nước tại 271 Mạc Cửu, riêng phường Rạch Sỏi, An Bình, Vĩnh Lợi thanh toán tiền nước tại Chi nhánh cấp nước số 4, số 03 Nguyễn Chí Thanh.

– Đối với khách hàng tại các huyện, thị khác khách hàng thanh toán tiền nước tại văn phòng các Xí nghiệp, Chi nhánh và Trạm cấp nước trên địa bàn.

Để thuận tiện cho việc tra cứu, khi khách hàng đến thanh toán vui lòng mang theo giấy báo tiền nước hoặc hóa đơn của kỳ trước .