Thay đổi thông tin trong hóa đơn tiền nước

Thay đổi thông tin trong hóa đơn tiền nước

Khách hàng có nhu cầu thay đổi mục đích sử dụng nước, đổi tên doanh nghiệp, đổi mã số thuế : có thể gửi 1 bản photocopy giấy đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp và bản photocopy hóa đơn nước kỳ gần nhất qua đường bưu điện hoặc fax để đăng ký.

– Thay đổi ngân hàng thanh toán : Xin liên hệ Phòng Kế toán – Điện thọai : 077 3 8601320
– Thay đổi hình thức thanh toán từ tiền mặt qua nhờ thu ngân hàng : Điền vào mẫu đính kèm và gửi đến phòng Dịch vụ khách hàng của Công ty.
– Thay đổi từ nhờ thu qua tiền mặt xin liên hệ qua điện thoại phòng Dịch vụ khách hàng : 077 3 868952
– Đổi tên chủ đồng hồ nước xin mời đến trực tiếp để ký lại hợp đồng. Hồ sơ gồm bản photocopy có chứng thực của 1 trong các giấy tờ sau :
    1. Giấy chủ quyền nhà.
    2. Hợp đồng thuê nhà (trường hợp thuê lại) và cam kết của chủ đồng hồ nước đồng ý cho đổi tên.
    3. Giấy tờ mua bán nhà.
    4. Hộ khẩu tại địa chỉ có đồng hồ nước.