Tôi muốn hỏi vì sao lắp mới đồng hồ không tốn tiền, còn gia đình tôi khi di dời đồng hồ nước lại tốn chi phí?

Trả lời:

Từ khi áp dụng Nghị định số 117/2007/NĐ-CP của Chính phủ, khách hàng được lắp đặt đồng hồ miễn phí theo vị trí đã thỏa thuận. Khi khách hàng có nhu cầu di dời đồng hồ so với vị trí đã lắp đặt ban đầu thì đương nhiên khách hàng phải thanh tóan chi phí này vì việc này phục vụ yêu cầu riêng của khách hàng, mặt khác chi phí này chưa tính và cũng không thể tính được vào giá nước.