Tin tổng quát

  • Báo cáo tài chính 2016

         08/04/2020
   Báo cáo tài chính 2016 Công ty TNHH 01 TV Cấp thoát nước Kiên Giang Tải về: BCTC2016

  • Nước uống thế nào là sạch?

         27/08/2019
   Quan niệm về mức độ sạch của nước uống thay đổi theo từng thời kỳ, tuỳ thuộc vào nhận thức, phong tục, tập quán và mức độ phát triển kinh tế, khoa học kỹ thuật của cá[....]

  • Cách tính hóa đơn tiền nước

         13/08/2019
   Tính toán cụ thể 1 hóa đơn tiền nước: Đơn giá tiền nước (không thuế) = Đơn giá tiền nước (có thuế)/(1+ thuế suất) -Thành tiền = Đơn giá (không [....]

  • Thủ tục lắp mới đồng hồ nước cho hộ gia đình

         13/08/2019
   Hộ gia đình có nhà ở hợp pháp nhưng chưa lắp đặt đồng hồ nước. Địa điểm đăng ký lắp đặt nằm trong vùng cấp nước của Công ty TNHH MTV Cấp Thoát Nư[....]