Chi tiết bài viết

KẾT QUẢ CHẤT LƯỢNG NƯỚC THÀNH PHẨM THÁNG 09/2020

24/12/2020 02:28:51

Kết quả chất lượng nước thành phẩm Nhà máy nước Rạch Giá tháng 09/2020