Chi tiết bài viết

KẾT QUẢ CHẤT LƯỢNG NƯỚC THÀNH PHẨM THÁNG 10/2020

25/12/2020 09:02:33

Kết quả chất lượng nước thành phẩm Nhà máy nước Rạch Giá tháng 10/2020