Chi tiết bài viết

KẾT QUẢ CHẤT LƯỢNG NƯỚC THÀNH PHẨM THÁNG 11/2020

25/12/2020 09:06:55

Kết quả chất lượng nước thành phẩm Nhà máy nước Rạch Giá tháng 11/2020