Chi tiết bài viết

Giới thiệu chung công ty

13/08/2019 05:53:20

Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Kiên Giang là một doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước, hoạch toán kinh tế độc lập và tự chủ về tài chính với chủ sở hữu là Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang. Tiền thân của Công ty Cấp nước Kiên Giang là hệ thống cấp nước Rạch Giá được xây dựng từ năm 1963, có công suất 4.800m3/ngày nằm trên đường Mạc Cửu và kênh Rạch Giá – Long Xuyên.

Ngày 28/11/1992 UBND tỉnh Kiên Giang ra quyết định số 925/UB-QĐ thành lập DNNN Công ty Cấp thoát nước Kiên Giang .

Qua 47 năm hình thành và phát triển đến nay tổng công suất của hệ thống cấp nước do Công ty quản lý đã lên đến trên 70.000 m3/ngày. Công ty có 1 xí nghiệp cấp nước, 7 trạm cấp nước, 5 chi nhánh cấp nước, với tổng chiều dài mạng lưới cấp nước hơn 350km (đường kính từ D100 đến D400).

Ngày 24/06/2010 UBND tỉnh Kiên Giang ra quyết định số 1386/QĐ-UBND chuyển đổi Công ty Cấp thoát nước Kiên Giang thành Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Kiên Giang.

Trụ sở chính : Số 206, đường Mạc Cửu, Phường Vĩnh Thanh, Thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

* Ngành nghề kinh doanh :

– Khai thác, xử lý và cung cấp nước

– Thoát nước và xử lý nước thải

– Thu gom rác thải không độc hại

– Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại

– Xây dựng công trình đường bộ

– Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác

– Phá dỡ

– Chuẩn bị mặt bằng

– Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước

– Lắp đặt hệ thống xây dựng khác

– Hoàn thiện công trình xây dựng

– Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác

– Đại lý hàng hoá

– Môi giới

– Tư vấn khảo sát, thiết kế, lập và thẩm định dự án đầu tư

– Thẩm định, thẩm tra thiết kế kỹ thuật - tổng hợp dự toán

– Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và lựa chọn nhà thầu, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.

– Giám sát thi công xây lắp công trình dân dụng và công nghiệp, cấp thoát nước, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật.

  • Tên chủ sở hữu : ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG
  • Người đại diện theo pháp luật của công ty: Lâm Minh Vương - Giám đốc công ty