Chi tiết bài viết

Thay đổi thông tin trong hóa đơn tiền nước

13/08/2019 07:09:10

Khi khách hàng thay đổi thông tin trên hóa đơn tiền nước (mục đích sử dụng, tên khách hàng, địa chỉ...) vui lòng liên hệ trực tiếp các chi nhánh, trạm cấp nước trực thuộc để được hổ trợ.

I. TẠI TP. RẠCH GIÁ :

      Khách hàng liên hệ : TỔ DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

      Địa chỉ : 271 Mạc Cửu, Vĩnh Thanh, TP Rạch Giá, Kiên Giang. ĐT : 0297.3868952

      Hoặc khách hàng có thể liên hệ với các đơn vị quản lý trực tiếp :

      1. Chi nhánh số 1 bao gồm phường Vĩnh Thanh, Vĩnh Quang, Vĩnh Thông.

      Địa chỉ : 265 Mạc Cửu, Vĩnh Thanh, TP Rạch Giá, Kiên Giang.

      ĐT : 0297.3868952 – 0297.3921102

      2. Chi nhánh số 2 bao gồm phường Vĩnh Thanh Vân.

      Địa chỉ : 265 Mạc Cửu, Vĩnh Thanh, TP Rạch Giá, Kiên Giang.

      ĐT : 0297.3868952 – 0297.3921103

      3. Chi nhánh số 3 bao gồm phường Vĩnh Lạc, An Hòa, Vĩnh Bảo, Vĩnh Hiệp.

      Địa chỉ : K4 Lê Hồng Phong, TP Rạch Giá, Kiên Giang.

      ĐT : 0297.3868952 – 0297.3921104

      4. Chi nhánh số 4 bao gồm phường Rạch Sỏi, An Bình, Vĩnh Lợi.

      Địa chỉ : T7, đường 03, khu dân cư bến xe tỉnh Kiên Giang.

      ĐT : 0297.3864356

II. TẠI CÁC HUYỆN, THỊ:

      1. Thị xã Hà Tiên khách hàng liên hệ Xí nghiệp Cấp nước Hà Tiên.

      Địa chỉ : Đường Mạc Cửu, khu phố 4, phường Bình San, TX. Hà Tiên

      ĐT : 0297.3951625, 0297.3851620, Fax : 0297.3851620

      2. Huyện Kiên Lương

             2.1 Khách hàng từ khu phố Xà Ngách đến khu phố Ba Hòn và khu phố Hoà Lập, thị trấn Kiên Lương liên hệ Trạm Cấp nước Hòn Chông.

             Địa chỉ : Ấp Bãi Giếng, xã Bình An, huyện Kiên Lương.

             ĐT : 0297.3854309 – Fax : 0297.3854309

             2.2 Khách hàng từ khu phố Tám Thước đến khu phố Ngã Ba liên hệ Trạm Cấp Nước Thị Trấn Kiên Lương.

             Địa chỉ : Tổ 9, khu phố Lò Bom, thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương.

             ĐT : 0297.3765999 – Fax : 0297.3765999

      3. Huyện Tân Hiệp khách hàng liên hệ Trạm Cấp nước Tân Hiệp.

      Địa chỉ : Ấp Đông An, TT Tân Hiệp.

      ĐT : 0297.3710400 – Fax : 0297.3710400

      4. Huyện Châu Thành khách hàng liên hệ Trạm Cấp nước Minh Lương – Tắc Cậu.

      Địa chỉ : Xã Bình An, huyện Châu Thành

      ĐT : 0297.3616063 – 0297.3836077 – Fax : 0297.3616063

      5. Huyện An Minh khách hàng liên hệ Trạm Cấp nước An Minh.

      Địa chỉ : Ấp Thạnh An, xã Đông Thạnh, huyện An Minh

      ĐT : 0297.3884398 – Fax : 0297.3884398

      6. Huyện An Biên khách hàng liên hệ Trạm Cấp nước An Biên.

      Địa chỉ : Khu vực III, TT. Thứ 3, An Biên, Kiên Giang.

      ĐT : 0297.3881317

      7. Huyện Phú Quốc khách hàng liên hệ Trạm Cấp nước Phú Quốc.

      Địa chỉ : Ấp Cây Thông Ngoài, xã Cửa Dương, huyện Phú Quốc, Kiên Giang.

      ĐT : 0297.3981616 – Fax : 0297.3981616

      8. Huyện Giồng Riềng khách hàng liên hệ Trạm Cấp nước Giồng Riềng.

      Địa chỉ : Khu vực 5-6 thị trấn Giồng Riềng, Giồng Riềng, Kiên Giang

      ĐT : 0297.3822085 – Fax : 0297.3822085

      9. Huyện Hòn Đất khách hàng liên hệ Chi nhánh Cấp nước Hòn Đất.

      Địa chỉ : Lô 1, 2 đường số 1, Trung tâm thương mại thị trấn Hòn Đất.

      ĐT : 0297.3779456 – Fax : 0297.3779456