Chi tiết bài viết

Thanh toán tiền nước bằng tiền mặt

28/08/2019 01:01:23

I. THANH TOÁN TẠI NHÀ
Hàng tháng Thu ngân viên (TNV) có trách nhiệm mang biên nhận thanh toán tiền nước
đến thu tiền tại địa chỉ của khách hàng. Trường hợp khách hàng chưa thể thanh toán hoặc
vắng nhà, TNV sẽ gửi giấy báo tiền nước lại. Khách hàng có trách nhiệm thanh toán tiền
nước cho Công ty tại các văn phòng chi nhánh hoặc tại các điểm thu hộ.
II. THANH TOÁN TIỀN NƯỚC TẠI VĂN PHÒNG CÁC CHI NHÁNH
Khách hàng có thể thanh toán tiền nước trực tiếp tại các văn phòng chi nhánh theo các
địa chỉ sau:
TẠI TP. RẠCH GIÁ:
1. Chi nhánh số 1 bao gồm phường Vĩnh Thanh, Vĩnh Quang, Vĩnh Thông.
Địa chỉ : 265 Mạc Cửu
ĐT : 077.3921102
2. Chi nhánh số 2 bao gồm phường Vĩnh Thanh Vân. Vĩnh Bảo, Vĩnh Lạc, An Hòa, Vĩnh
Hiệp .
Địa chỉ : 265 Mạc Cửu
ĐT : 077.3921103
3. Chi nhánh số 3 bao gồm phường Vĩnh Lạc, An Hòa, Vĩnh Bảo.
Địa chỉ : K4 Lê Hồng Phong
ĐT : 077.3921104
4. Chi nhánh số 4 bao gồm phường Rạch Sỏi, An Bình, Vĩnh Lợi.
Địa chỉ : T7, đường số 3, khu dân cư Bến xe tỉnh Kiên Giang, Quốc lộ 61.
ĐT : 077.3864356
TẠI CÁC HUYỆN, THỊ:
1. Thị xã Hà Tiên khách hàng liên hệ Xí nghiệp Cấp nước Hà Tiên.
Địa chỉ : Đường Mạc Cửu, khu phố 4, phường Bình San, TX. Hà Tiên
ĐT : 077.3951625, 077.3851620, Fax : 077.3851620
2. Huyện Kiên Lương
2.1 Khách hàng từ khu phố Xà Ngách đến khu phố Ba Hòn và khu phố Hoà Lập, thị trấn
Kiên Lương liên hệ Trạm Cấp nước Hòn Chông.
Địa chỉ : Ấp Bãi Giếng, xã Bình An, huyện Kiên Lương.
ĐT : 077.3854309, Fax : 077.3854309
2.2 Khách hàng từ khu phố Tám Thước đến khu phố Ngã Ba liên hệ Trạm Cấp Nước Thị
Trấn Kiên Lương.
Địa chỉ : Tổ 9, khu phố Lò Bom, thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương.
ĐT : 077.3765999, Fax : 077.3765999
3. Huyện Tân Hiệp khách hàng liên hệ Trạm Cấp nước Tân Hiệp.
Địa chỉ : Ấp Đông An, TT Tân Hiệp.
ĐT : 077.3710400, Fax : 077.3710400
4. Huyện Châu Thành khách hàng liên hệ Trạm Cấp nước Minh Lương - Tắc Cậu.
Địa chỉ : Xã Bình An, huyện Châu Thành

ĐT : 077.3616063, 077.3836077 Fax : 077.3616063
5. Huyện An Minh khách hàng liên hệ Trạm Cấp nước An Minh.
Địa chỉ : Ấp Thạnh An, xã Đông Thạnh, huyện An Minh
ĐT : 077.3884398, Fax : 077.3884398
6. Huyện An Biên khách hàng liên hệ Trạm Cấp nước An Biên.
Địa chỉ : Khu vực III, TT. Thứ 3
ĐT : 077.3881317
7. Huyện Phú Quốc khách hàng liên hệ Trạm Cấp nước Phú Quốc.
Địa chỉ : Ấp Cây Thông Ngoài, xã Cửa Dương, huyện Phú Quốc.
ĐT : 077.3981616, Fax : 077.3981616
8. Huyện Giồng Riềng khách hàng liên hệ Trạm Cấp nước Giồng Riềng.
Địa chỉ : Khu vực 5-6 thị trấn Giồng Riềng.
ĐT : 077.3822085, Fax : 077.3822085
9. Huyện Hòn Đất khách hàng liên hệ Chi nhánh Cấp nước Hòn Đất.
Địa chỉ : Lô 1, 2 đường số 1, Trung tâm thương mại thị trấn Hòn Đất.
ĐT : 077.3779456 Fax : 077.3779456
III. THANH TOÁN TẠI CÁC ĐIỂM THU HỘ
Khách hàng có thể thanh toán toán tiền nước tại quầy giao dịch thuộc các điểm giao dịch
của Ngân hàng Vietinbank - Chi nhánh Kiên Giang cung cấp mã danh bộ (mã số khách
hàng) yêu cầu Ngân hàng thu hộ tiền nước.