Chi tiết bài viết

Thanh toán tiền nước trên hệ thống kênh thanh toán VNPT PAY

10/09/2020 08:53:20

THANH TOÁN TIỀN NƯỚC QUA APP VNPT PAY

Bước 1: Tải VNPT Pay và đăng kí tài khoản Ví

Bước 2: Liên kết ngân hàng

Bước 3: Nạp tiền vào Ví từ tài khoản ngân hàng vừa liên kết

Bước 4: Chọn “Thanh toán tự động” - “Thêm hóa đơn mới” - “Thanh toán tiền nước” và nhập mã khách hàng.

Không có mô tả.