Chi tiết bài viết

THANH TOÁN TIỀN NƯỚC QUA KÊNH THANH TOÁN VIETINBANK

10/09/2020 09:05:01

 1. Thanh toán hóa đơn tại Quầy Giao Dịch

Bước 1: Khách hàng đến các Quầy giao dịch của VietinBank trên toàn quốc, mang theo hóa đơn tiền nước cần thanh toán hoặc mã khách hàng đã được Công ty Nước cung cấp.

Bước 2: Tại Quầy giao dịch của VietinBank, Giao dịch viên thực hiện vấn tin nợ cước theo mã khách hàng và thông báo cho khách hàng số tiền cần phải thanh toán.

Bước 3: Khách hàng thực hiện thanh toán bằng cách nộp tiền mặt hoặc ủy nhiệm chi trích nợ từ tài khoản của khách hàng tới tài khoản của Công ty Nước

Bước 4: Sau khi thực hiện giao dịch thành công, Giao dịch viên gửi lại khách hàng các chứng từ hạch toán đã thu nợ tiền cước của khách hàng. Khách hàng hoàn thành thanh toán.

 1. Thanh toán hóa đơn qua hình thức trích nợ tự động

Bước 1: Khách hàng đến các Quầy giao dịch của VietinBank trên toàn quốc, mang theo hóa đơn tiền nước cần thanh toán hoặc mã khách hàng đã được Công ty Nước cung cấp.

Bước 2: Tại Quầy giao dịch của VietinBank, khách hàng thực hiện làm thủ tục đăng ký trích nợ tự động theo mẫu của VietinBank và mở tài khoản thanh toán tại VietinBank (nếu khách hàng chưa có tài khoản thanh toán tại VietinBank).

Bước 3: Hàng tháng, khách hàng nộp tiền vào tài khoản của mình tại VietinBank theo số tiền nợ cước với Công ty Nước để VietinBank trích nợ tự động thanh toán nợ cước cho khách hàng.

 1. Thanh toán qua Ebanking

Đối với KHCN

Điều kiện: Khách hàng có tài khoản tại VietinBank và đã đăng ký sử dụng dịch vụ Internet Banking tại Ngân hàng để được cấp User, Password sử dụng

Bước 1: Đăng nhập vào trang web: https://ebanking.vietinbank.vn/rcas/portal/web/retail/bflogin

Khách hàng nhập mã khách hàng (user), mật khẩu (do Ngân hàng cung cấp khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ Internet Banking), sau đó chọn “ Đăng nhập”.

Bước 2: Chọn menu Thanh toán hóa đơn -> Các dịch vụ thanh toán hóa đơn khác

Bước 3: Tại màn hình “ Thanh toán hóa đơn khác”,

 • Khách hàng lựa chọn số tài khoản thanh toán tại ô “ Lựa chọn tài khoản”
 • Tại mục “ Thông tin hóa đơn”, Khách hàng lựa chọn:
 • Loại dịch vụ: Khách hàng lựa chọn dịch vụ: “ Hóa đơn tiền nước
 • Mã khách hàng/ Số điện thoại/ Số hợp đồng: Khách hàng nhập mã khách hàng theo Hóa đơn tiền nước
 • Nhà cung cấp dịch vụ: Khách hàng lựa chọn đúng tên  Công ty cấp nước theo Hóa đơn tiền nước.
 • Chọn “ Tìm kiếm”

Lưu ý: Trường hợp Khách hàng chọn không đúng xí nghiệp hoặc nhập sai mã khách hàng, hệ thống sẽ báo lỗi “ Mã hóa đơn không tồn tại. Xin Khách hàng vui lòng kiểm tra lại”, yêu cầu Khách hàng chọn lại.

Bước 4: Khách hàng lựa chọn số hóa đơn cần thanh toán tương ứng với số tiền cần thanh toán ,sau đó chọn “ Tiếp tục”

Bước 5: Khách hàng xác nhận lại toàn bộ thông tin trên màn hình hiển thị (số tài khoản chuyển, số tiền thanh toán, nhà cung cấp dịch vụ, số hóa đơn, mã khách hàng). Trường hợp các thông tin chính xác, Khách hàng chọn; “ Tiếp tục”.

​​​​​​​Bước 6: Khách hàng chọn “ Gửi mã số đến số di động”, Hệ thống Ngân hàng sẽ gửi OTP  về điện thoại, Khách hàng hàng nhập vào ô “ Mã xác thực OTP”  rồi bấm Tiếp tục”,  hoàn tất quá trình thanh toán.

Lưu ý: Đối với ứng dụng iPay trên Mobile, khách hàng thực hiện gần như tương tự ứng dụng iPay trên website.

​​​​​​​Đối với KHDN:

 • Bước 1: Khách hàng đăng nhập vào hệ thống “ VietinBank Efast

Bước 2: Khách hàng lựa chọn chức năng Lệnh chi”

Bước 3: Tại màn hình chức năng “ Lệnh chi”, khách hàng lựa chọn các thông tin sau:

 • Số tài khoản trích nợ;
 • Thông tin người thụ hưởng: Số tài khoản, tên người thụ hưởng...;
 • Chi tiết giao dịch: Số tiền giao dịch, nội dung giao dịch.

Sau đó, khách hàng chọn “Tiếp tục”.

Lưu ý: Tại “ Nội dung giao dịch”, khách hàng ghi theo cấu trúc:  MKH < Mã khách hàng> < tên khách hàng> thanh toán tiền nước tháng….

Bước 4: Tại màn hình xác nhận, khách hàng kiểm tra lại các thông tin, nếu thông tin chính xác, tiếp tục chọn “chuyển kiểm soát” để chuyển lệnh chi đến cấp Người phê duyệt.

Bước 5: Người phê duyệt lựa chọn giao dịch cần phê duyệt, kiểm tra thông tin, nếu thông tin chính xác thực hiện phê duyệt giao dịch, lệnh chi được chuyển sang Ngân hàng xử lý.

Bước 6: Căn cứ vào Lệnh chi nhận được từ khách hàng và thông tin (Mã khách hàng, tên khách hàng, kỳ cước) tại trường nội dung, GDV VietinBank tạo giao dịch thu tiền điện tại quầy cho khách hàng.