Chi tiết bài viết

Thông báo về việc tạm ngưng ghi chỉ số đồng hồ nước trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16

05/09/2021 08:10:39

Thông báo về việc tạm ngưng ghi chỉ số đồng hồ nước trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16

Tạm ngưng ghi chỉ số 2021