Chi tiết bài viết

Thanh toán tiền nước bằng phương thức không dùng tiền mặt

28/08/2019 01:00:50

STT Nội dung
1 Thanh toán tiền nước bằng hình thức Ủy nhiệm chi tự động (Đăng ký ủy quyền cho
Ngân hàng trích tài khoản thanh toán của khách hàng tự động thanh toán tiền nước hàng
tháng): Khách hàng liên hệ Ngân hàng liên kết thu hộ cho Công ty ( Agribank ,
VietCombank, Vietinbank, Kienlongbank, … ). Sau khi đăng ký, hàng tháng Ngân hàng
sẽ tự động trích tiền từ tài khoản của Quý khách khi phát sinh tiền nước với điều kiện số
dư trong tài khoản Quý khách đủ để đáp ứng.
2 Thanh toán tiền nước trực tuyến qua Internet Banking, Mobile Banking: Đối với khách
hàng có tài khoản tại các ngân hàng, mà không chọn hình thức trích tự động như phần 01
nói trên, khách hàng có thể thanh toán tiền nước bằng dịch vụ Internet Banking tại ngân
hàng vietinbank. Hàng tháng, khi nhận được phiếu thông báo tiền nước, KH có thể sử
dụng công cụ Internet Banking (Ngân hàng trực tuyến) để chuyển tiền tại nhà theo các
thao tác do Ngân hàng hướng dẫn.
3 Thanh toán tại trụ ATM: Khách hàng đến trụ ATM của ngân hàng Vietinbank, dùng
thẻ để đăng nhập và chọn tiện ích “thanh toán hóa đơn”, nhập các thông tin trên màn hình
yêu cầu và thực hiện theo hướng dẫn để thanh toán.
Lưu ý: Khách hàng mang theo giấy báo tiền nước hoặc cung cấp số danh bộ khi thực
hiện thanh toán tiền nước tại các chi nhánh hoặc điểm thu hộ